Osvětimanský zpravodaj vydává Úřad městyse Osvětimany .