ZIMNÍ ZPRAVODAJ

__________________________________________________

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OSVĚTIMANY 2018

Vážení spoluobčané,

rád bych vás touto formou informoval o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Osvětimany.

Druhou polovinu roku 2018 naši hasiči zahájili technickou pomocí 6. srpna, kdy jsme vyjeli k odstranění spadlého stromu do poloviny komunikace směrem na Ježov. Pomocí motorové pily byl strom odstraněn a hasiči museli uklidit i popadané jablka, které ze stromu spadly. V odpoledních hodinách 18. srpna byl vyhlášen poplach k požáru vyvážečky dřeva v lokalitě Medlovické boří, na který vyjeli hasiči z Osvětiman a další tři jednotky z Uh. Hradiště, Buchlovic a Boršic. Jelikož se jednalo o požár v lese, byl velmi důležitý rychlý zásah. Na místo se dostali jako první Osvětimanští a požár uhasili pomocí dvou „C“ proudů před příjezdem dalších jednotek. Jelikož ze stroje vytékal olej, byl zasypán sorbentem. Již za pět dní, jsme byli povoláni znovu k požáru, tentokrát při vyhlášeném II. stupni poplachu do Koryčan, místní části Lískovec. Zde došlo k požáru objektu, kde se zpracovávalo dřevo. Bylo to 18.8. po čtvrté hodině ráno. Na místo jsme se dostavili a byli nápomocni při likvidaci požáru, na který se sjelo celkem 8 jednotek.

14. září byl naší jednotce předán k užívání nový dopravní automobil Ford Transit a byl zaveden do systému IZS. Tento vůz byl pořízen z Fondu zábrany škod, dotace Zlínského kraje a doplacen městysem Osvětimany, za což děkujeme.

Sotva se hasiči s novým vozem seznámili a 6.října již byl povolán k zásahu. Obě naše vozidla vyjeli k odstranění tří stromů, které hrozily pádem na silnici v zatáčce před Ježovským rybníkem. Stromy jsme odstranili a na místě jsme kyvadlově usměrňovali provoz.

Na konci října, při oslavách 100 let od vzniku Československého státu jsme obdrželi čestné uznání za činnost od zástupců obce a slavnostně nám byl předán dopravní automobil.

O týden později, 4. listopadu, zasahovaly oba vozy při pomoci ZZS s transportem pacienta z hory sv. Klimenta. 7. listopadu proběhlo taktické cvičení, kde hasiči provedli dva výcviky. Jednalo se o nácvik při požáru chaty a polního porostu, oba zásahy byly provedeny v dýchací technice.

V listopadu nás čekalo vyhlášení „ Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018 “. Mezi 5 nejlepších jednotek dobrovolných hasičů z krajů Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský (sever Moravy), nás vybrala odborná porota. V této anketě jsme soutěžili se zásahem, z konce dubna, kde jsme uchránili před požárem budovu a uchráněná hodnota byla vyčíslena na jeden a půl milionu korun. O konečném pořadí jednotek v této anketě rozhodl počet hlasů. Hlavně díky podpoře všech lidí z našeho okolí, se JSDHO Osvětimany umístila na 1. místě v oblasti sever Moravy. Vítězstvím v anketě jsme získali finanční podporu na nákup vybavení a další hodnotné dary na podporu výjezdové činnosti. Je to pro nás velké ocenění a za podporu Vám jménem celého kolektivu hasičů DĚKUJEME.

Poděkování patří i všem členům jednotky za obětavou práci.

Rád bych Vám všem popřál za JSDHO Osvětimany klidné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2019.

za JSDH Osvětimany

Michal Mlčák
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OSVĚTIMANY 2018

Výjimečný rok 2018 osvětimanských hasičů

Jako každé léto, tak i to letošní, měli hasiči plné ruce práce, viz. článek o zásahové jednotce. Vzhledem k náročnosti této práce nebylo mnoho času na zábavu. I tak se na začátku srpna naši závodníci zúčastnili Nočních závodů v Újezdci, kde se bohužel letos nezadařilo a členové SDH Osvětimany se na vítězných místech neobjevili.

V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o změně termínu sběru železa na září. To se také stalo a my se na konci září vydali našimi vozidly ke sběru. Množství vysbíraného železného šrotu bylo značné a my jsme jezdili do pozdních večerních hodin, kdy už bylo dávno po setmění. Všem, kteří nám touto formou přispěli, bych velmi rád poděkoval.

Jak je z nadpisu článku zřejmé, byl letošní rok v něčem jiný. To že republika oslavila 100.let ví všichni a osvětimanští hasiči se oslav nejen že účastnili, ale byli významným aktérem oslav. Oslavy začínaly v pátek 26.10. Slavnostním průvodem k pomníku padlých. Ve slavnostních uniformách upravení hasiči a hasičky, za doprovodu dechové hudby, zastupitelstva a spoluobčanů, jsme se vydali vzdát hold našim padlým spoluobčanům, kteří se zasloužili o budování svobodného státu. Po skončení jsme rádi zašli na sousedské posezení na Žabí rynk a při svařáku si popovídali se spoluobčany.

Sobotní odpoledne začínalo mší svatou v kostele. Za účasti uniformovaného sboru, vybaveného v čele praporem, jsme vyslechli kázání otce Kasana a průvodem se odebrali na náměstí, kde se za účasti okolních sborů (SDH Buchlovice, SDH Stříbrnice, SDH Žeravice) a občanů městyse schylovalo k historickému okamžiku. Po dlouhých 35 letech bylo hasičské zásahové jednotce přiděleno nové zásahové vozidlo FORD Transit.

Po slavnostním aktu předání vozidla, jsme se odebrali pohostit naše hosty na hasičskou zbrojnici a chystali se na večerní galavečer, který proběhl na sále kulturního domu. My, podobně jako ostatní složky v obci působící, jsme obdrželi čestné uznání za příkladnou práci. Celý tento slavnostní víkend byl završen ohňostrojem na náměstí, který jsme odpalovali a hlídali aby nedošlo k ohrožení.

Rok 2019 bude pro osvětimanské hasiče pro změnu rokem výročním, protože náš sbor oslaví již 120. let od svého založení. Věříme, že se na oslavách potkáme v co největším počtu.

Co nás ale čeká ihned na přelomu roku je VI. Hasičský bál, kdy Vás opět čeká večer plný scének, zábavy, hudby a tance. Bál se bude konat 19. ledna, a my doufáme že se setkáme v co největším počtu.

Vše podstatné bylo řečeno a dále již nezbývá, než Vám popřát příjemné prožití svátků vánočních, dětem bohatého Ježíška a šťastný vstup do Nového roku 2019.

Za SDH Osvětimany 

Patrik Slovák


LETNÍ ZPRAVODAJ

__________________________________________________
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OSVĚTIMANY 2018

Po uzávěrce zpravodaje v roce 2017, se naše jednotka vydala ještě k jednomu zásahu a to k odstranění stromu na Osvětimanských pasekách, který byl nakloněn přes cestu. Stalo se to v poslední den v roce - 31.12. a naši hasiči tak symbolicky ukončili zásahový rok 2017, který začali prvním výjezdem 1.1.

Rok 2018 pro naši výjezdovou jednotku začal výjezdem na konci února. Při vyhlášeném II.stupni požárního poplachu vyjeli hasiči k požáru chaty do Čeložnic (Jmk).

V březnu jsme byli vysláni na technickou pomoc, odstranění tří vzrostlých stromů v Osvětimanech. Stromy byly přes cestu k chatové oblasti, naše jednotka pomocí motorové pily stromy rozřezala a silnici uklidila. Čtyři dny poté, se ve večerních hodinách rozezněl poplach znovu, tentokrát se jednalo o hlášený požár v dílně ve Vřesovicích.

Naše jednotka vyjela oběma vozy a byla na místě jako první. Bylo vytvořeno dopravní vedení a dva hasicí proudy. Při zásahu jsme použili dýchací přístroje, abychom se dostali k ohnisku požáru. Požár se podařilo dostat pod kontrolu za 10 minut. Po příjezdu dalších jednotek byl požár dohašen a naše jednotka zůstala na místě jako dohled do půlnoci.

Na konci března byl naplánován výcvik v zakouřeném prostředí, kde hasiči trénovali pohyb v neznámém prostředí za použití dýchací techniky.

Měsíc od předešlého výjezdu byl vyhlášen požární poplach, který nás informoval o požáru přístřešku u chaty v Osvětimanech (Křehule). Díky závadě nebyl vyhlášen poplach sirénou, naštěstí hasiči obdrželi informace pomocí sms zprávy. Rychlý výjezd jednotky oběma vozidly a brzký příjezd na místo (na místě jako první) byl velmi důležitý pro následný zásah. Chata se nachází v oblasti, kam se s hasičskou technikou nedalo dostat, proto jsme museli natáhnout hadicové vedení v délce přes 120m. V době příjezdu byly v plamenech dva osobní vozy a přístřešek cca16x7m, navíc se plameny šířily na dům a z automobilů odletovaly hořící kusy do lesa. Nasazen byl 2xC proud, jedním se ochlazovala stěna domu a hasil požár přístřešku, druhým se podařilo dostat pod kontrolu požár vozidel a pak se ochlazoval dům ze zadní části, kam se začal oheň dostávat. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Vzhledem ke vzdálenosti dalších jednotek, naši hasiči bojovali s tímto požárem sami téměř 20minut. Po příjezdu posil byl požár dohašen a rozebrala se část střechy. Dle informací tiskové mluvčí HZSZLK, byla škoda 1mil.korun, díky rychlému zásahu hasičů se uchránilo přes 1,5mil. korun.

Součinnostní výcvik s profesionálními hasiči v UH proběhl 12.května. Byli jsme proškoleni pro práci ve výšce(jištění), nouzové slanění na opasku i po hadici a na laně bez opasku. Seznámili nás s technikou, kterou v UH mají a proběhlo proškolení v první pomoci.

Měsíc červen nás zaměstnal díky dešťovým průtržím. Nejdříve u Ježova 3.6. nad silnicí jeden strom, 12.6. po bouřce toho bylo více…

O půl páté ráno nás vyslalo operační středisko na odstranění stromu do Vřesovic. Na místo byl problém dojet, protože na silnici bylo popadaných mnohem více stromů. Celkem bylo odstraněno 5 stromů ve Zlínském kraji a 8 stromů v Jihomoravském kraji. Hasiči se vrátili po 10 hodině dopoledne. Následně ještě vyjeli k pomoci se zajištěním elektřiny v Osvětimanech, pomocí elektrocentrály. 12.června byl opravdu náročný den, když byli hasiči vysláni ještě ve 23h na záchranu osoby. Pomocí žebříku se k osobě dostali a poskytli předlékařskou pomoc.

V červnu proběhlo taktické cvičení v MŠ Vřesovice, námětem byl požár. Evakuace dětí před naším příjezdem, díky personálu MŠ.

20.června jsme vyjeli, k prozatím poslednímu výjezdu. Jednalo se o pátrání po pohřešované osobě u motorestu Samota u Starých Hutí.

Jelikož patří Osvětimany do skupiny III/1, mají na výjezd 10 minut. Za 1.pololetí tohoto roku se dařilo vyjíždět do páté minuty od vyhlášení poplachu. Všem hasičům bych chtěl velmi poděkovat, nejen za rychlé výjezdy, ale i za obětavou a náročnou práci při výjezdech. Je to dobrovolná složka, ale bez různých výcviků a školení to nejde. Výsledkem je připravenost a odbornost hasičů u různých typů zásahů. Ještě větší poděkování patří rodinám hasičů, které je postrádají doma, když oni jsou na zásahu nebo výcviku.


Za JSDH Osvětimany

Michal Mlčák  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSVĚTIMANY 2018


    

Již pátým rokem bývá zvykem u hasičů, že ihned po začátku roku vrcholí přípravy na Hasičský bál. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 20.ledna se uskutečnil další ročník a za doprovodu kapely Šiška z Vracova zábava tepala do brzkých ranních hodin. Nebyla nouze ani o klasické scénky a taneční vystoupení v podání našich borců a děvčat. Na místě je poděkování všem našim sponzorům za dary do tomboly, návštěvníkům za účast a i našim spoluobčanům za pomoc s prodejem vstupného a tomboly a přátelům - divadelníkům za obsluhu v šenku.

Vzhledem k tomu, že se snažíme spolupracovat se všemi složkami v naší obci, jsme stejně jako každý rok pomáhali na Společenském plese jako požární dohled.

Poslední dubnový den bylo zapotřebí postavit máj, i proto jsme se letos této role zhostili. Máj se úspěšně postavila a společně s nápisem ke stému výročí založení naší republiky, se hrdě, takřka celý měsíc, tyčila nad Osvětimany.

Náročná byla i poslední květnová sobota. Byli jsme pořadateli okrskových závodů v požárním sportu, které se konaly na koupališti. Společně jsme se utkali s ostatními týmy a všechna družstva zvítězila – ženy – 1. místo, muži – 1.místo, muži nad 35 let – 1.místo. Sluší se poděkovat všem spoluobčanům, kteří nás přišli podpořit, ochutnat jarošovské pivečko a dobrůtky z udírny. Abychom toho neměli málo, ve stejný den jsme pomáhali jako dohled při závodech handikepovaných sportovců na kolech, při průjezdu naší obcí.

Již podruhé nás na hasičské zbrojnici navštívili děti z mateřské školy v Osvětimanech. Prošli si hasičskou zbrojnici, dozvěděli se spoustu informací a vymalovali si hasičskou omalovánku. Pro děti bylo přichystáno i malé občerstvení. Nicméně naši hasiči jsou domácími hasiči i ve Vřesovicích, proto se stejná exkurze konala o týden později i pro děti ze vřesovské mateřské školy.

A abychom toho ve spolupráci s vřesovskými složkami nedělali málo, i letos jsme se s radostí zúčastnili dětského dne pořádaného spolkem Babule, tentokrát s tématem Doba ledová.

Letos již podruhé se nekonal sběr železa v jarních měsících. Nezoufejte, i letos v září tradiční sběr proběhne. O jeho přesném termínu Vás budeme informovat v průběhu léta

.

Příjemné prožití letních měsíců a jistě zasloužené dovolené Vám přejí Vaši HASIČI.


Za SDH Osvětimany

Patrik SlovákVytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti