ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OSVĚTIMANY 2019

Vážení spoluobčané,

rád bych vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informoval o činnosti a zásazích osvětimanské hasičské zásahové jednotky.

Letošní rok jsme zahájili kurzem od ZZS (zdravotnická záchranná služba) Zlínského kraje, kde byli proškoleni všichni hasiči k poskytování první pomoci a resuscitace. Tento kurz proběhl na naší zbrojnici a hlavním cílem bylo naučit se poskytnout 1. pomoc za použití AED (defibrilátor), který byl pořízen na konci roku 2018 (na pořízení se podíleli SDH Osvětimany, Rybáři Osvětimany, AMON UH s.r.o., Myslivci Osvětimany). Na téma první pomoci byly zaměřeny i školení a výcviky v rámci jednotky. Za první rok, kdy je tento přístroj zařazen ve výjezdu byli hasiči vysláni zatím na jeden výjezd, při kterém byl nasazen. K doporučení výboje nedošlo, protože při resuscitaci byly obnoveny základní životní funkce osoby.

První polovinu roku jsme velmi intenzivně spolupracovali s firmou KOBIT-THZ, kde se pro městys Osvětimany vyráběla nová CAS (cisternová automobilová stříkačka). Jelikož jsme měli vlastní představu o uložení věcných prostředků v nástavbě, tak jsme do Slatiňan několikrát osobně jeli a na výsledné podobě se podíleli. Vozidlo je vybaveno prostředky, které byly nakoupeny za peníze, které jednotka vyhrála v ADHR 2018 (anketa dobrovolných hasičů), za přispění obcí Vřesovice, Medlovice a Osvětimany. Pořízení nové CAS bylo financováno z Fondu zábrany škod – České kanceláře pojistitelů, Zlínského kraje a městyse Osvětimany. Na konci prázdnin, při oslavách SDH Osvětimany, proběhlo slavnostní vysvěcení a předání k užívání jednotce hasičů Osvětimany. Vozidlo na podvozku MAN 4x4, má nádrž na 4000l vody a 240l pěnidla. Je vybaveno pro zásah u požáru, odstranění stromů, čerpání zatopených prostor, transport pacienta a první pomoc, dále jsou zde prostředky pro základní zásah ve výšce, únik nebezpečných látek.

Co se týká přímo činností jednotky, tak jsme se pravidelně scházeli každý měsíc na školení jednotky a několikrát do roka proběhl praktický výcvik. Jelikož jsme složkou IZS, tak každý rok dostáváme přehled témat, se kterými musí být hasiči seznámeni a jednou ročně probíhá součinnostní výcvik s HZS v Uh. Hradišti, kde se pod kontrolou některé činnosti prověřují. I v letošním roce jsme byli několikrát osloveni o ukázku pro děti a vždy jsme velmi rádi vyhověli.

Počet zásahů od roku 2016 neustále stoupá, v tom letošním to bylo znát hlavně v první polovině roku. Za poslední roky se mění hlavně typy zásahů, na které je jednotka vysílána. Původně jezdili hasiči pouze na požáry a v dnešní době je spíše více technických pomocí, což obnáší větší připravenost a znalost hasičů. Jelikož je naše složka dobrovolná, tzn. že hasiči nemají finanční odměnu za činnost, je na místě, abych všem velmi poděkoval za jejich čas a chuť být nápomocni lidem v našem okolí. Vzhledem k tomu, že někteří naši členové jednotku opustili, jsem velmi rád, že se další přidávají. V současné době má jednotka obsazení: Velitelé – Mlčák Mi., Ing. Geryšer L., Klimek P., Mlčák Ma.; Strojníci – Šmukař O., Frýza D., Frýza J., Fiala L.; Hasiči – Fiala J., Kachtík J., Ing. Slovák P., Frýza M., Vajčner P., Kolébal R., Blecha M., Uřičář M. Dis, Hauser M., Černoch R., Janča M.

Závěrem bych velmi rád poděkoval obci Osvětimany, za podporu při naší činnosti a hlavně za snahu zvýšit bezpečnost v Osvětimanech.

Vám všem přeji krasné prožití svátků Vánočních a do Nového roku vše dobré.

za JSDH Osvětimany

Michal Mlčák

SDH Osvětimany včera a dnes

*120 let s Hasiči z Osvětiman*

 Výročí bývají často tím správným důvodem k bilancování, porovnávání a vzpomínání co jak bylo a jak je tomu dnes. Proto se i já pokusím v tomto článku vzpomenout časy dávno minulé i současnost.

Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Osvětimanech spadají na závěr 19. století. Dne 7. května 1899 se konala první ustavující schůze, která zvolila tyto funkcionáře: starostou byl zvolen František Mlčoch, náčelníkem bratr Hána, prvním podnáčelníkem Petr Náplava, druhým podnáčelníkem Karel Skřepek, jednatelem Josef Tichý a pokladníkem Jan Barnek. Zakládajících členů bylo celkem 30.

K dnešnímu dni působí výbor SDH ve složení: Jaroslav Kachtík – starosta, Ing. Lubomír Geryšer – místostarosta, Michal Mlčák – velitel, Ing. Patrik Slovák – jednatel, Ondřej Šmukař - hospodář a členy výboru Věra Fialová a Pavel Klimek.

Milníkem v historii našeho sboru byla stavba hasičské zbrojnice, která stojí na svém místě od roku 1938. Za tuto dobu prošla mnohými stavebními úpravami. Tou poslední byla rekonstrukce v roce 2013, při které hasičská zbrojnice získala podobu, kterou má dnes.

Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany je nejstarším spolkem působícím v naší obci, proto se mu nevyhnuly ani nepříjemné situace z naší minulosti – v první světové válce padli za naši zemi tři členové - B. Březina, A. Širůčka a R. Kosíř. Čest jejich památce!

V roce 1933, kdy vykonával funkci starosty Cyril Palán, byla zakoupena motorová stříkačka a k ní 40 metrů hadic. Od té doby se vystřídalo množství hasičské techniky.  Kupříkladu dopravní automobil AVIA, která začala sloužit v roce 1977, byla nahrazena až v loňském roce novým vozem FORD TRANSIT. Za posledních 20 let se vystřídali tři cisterny – 2 vozy Škoda 706 RTO a TATRA 815, která sloužila až do konce prázdnin letošního roku, kdy při Oslavách 120. výročí založení SDH byla zařazena do výjezdu zbrusu nová cisterna MAN.

Kolem roku 2000 začala nynější podoba našeho sboru. Začátky byly spjaty s opravou hasičské klubovny, kdy se pár „mladých“ dalo dohromady a kde se vytvořila ta pravá přátelská pouta. Parta začala navštěvovat hasičské soutěže, oslavy a obnovovat hasičskou techniku, zbrojnici a vše s hasičinou spjaté. Celá tato skoro již dvacetiletá snaha a hlavně náročná práce vyvrcholila, v to jak vypadá hasičský sbor teď. Nesmíme opomenout rok 2010, kdy byly přijaty první členky, které vytvořily ženské soutěžní družstvo. V letošním roce 2019 došlo k dalšímu rozšíření aktivit, a to založení dětského hasičského kroužku.

Odměnou největší, při které byla oceněna naše práce, bylo ocenění Dobrovolnými hasiči roku 2018. Výhra v této prestižní celorepublikové anketě je tou největší odměnou, kterou jsme mohli dosáhnout.

Věřím, že úroveň, odbornost, přátelský kolektiv a snaha pomáhat v krizových situacích u osvětimanských hasičů BYLA, JE a nadále BUDE po mnoho dalších desítek let.

 Za SDH Osvětimany

Patrik Slovák

 

Hasičský jubilejní rok 2019

Začátek roku bývá pro mnohé obdobím zklidnění jak po stránce pracovní, tak i v osobním životě. Stresy pojící se k vánočním svátkům a koncem roku jsou ta tam a je čas na odpočinek. To ovšem neplatí pro osvětimanské hasiče. Vrcholí přípravy na Hasičský bál a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Bál proběhl 19.1.za vysoké návštěvnosti jak spoluobčanů, tak „přespolních“ a my máme velkou radost, že „naše“ zábava je tak hojně vyhledávaná. Jsme rádi, že nás navštěvujete, jsme rádi, že nám sponzoři přispívají do tomboly, jsme rádi, že Vás to s námi baví. Proto Vám všem mockrát děkujeme!

Na přelomu roku se podařilo zásahovou jednotku zařadit do programu First responder se zařízením AED, o které jsme Vám informovali minule. V návaznosti na tuto skutečnost a s ochotou Záchranné služby Zlínského kraje jsme na půdě školy uspořádali školení první pomoci pro Vás, naše spoluobčany. Bylo představeno zařízení AED, objasněny informace o správné první pomoci, resuscitaci, a bylo možné si prohlédnout záchranku i hasičské auta.

Celé jaro se neslo v duchu příprav na hasičské oslavy, kdy jsme vybírali vhodný termín, při čemž nakonec padlo rozhodnutí na poslední prázdninový víkend. I přes to všechno jsme nezaháleli a stejně jako každý rok jsme postavili na náměstí Máj, kterou v letošním roce nikdo neukradl a vydržela až do konce měsíce. V průběhu měsíce května se také konaly Okrskové závody v požárním sportu, v tomto roce ve Stříbrnicích. Obě mužská mužstva (muži a muži nad 35let) ve svých kategoriích zvítězili a obsadili první místa.

Jak již bývá zvykem, pomáháme každoročně na dětském dnu ve Vřesovicích, který pořádá tamní spolek Babule. Letošním tématem Dětského dne byl Harry Potter. Dětí bylo přes 400 a i nám dal celý den zabrat.

Na přelomu léta jsme se rozhodli převzít štafetu po organizátorech Posezení na Nové louce při mši na „Klimentku“. Všem, kteří se starali o tuto dnes již tradiční neděli po celých předchozích dvacet let, patří uznání. My jsme si to zkusili letos poprvé, postavili jsme stan, připravili bramboráky, narazili pivo i nealko a pustili se do práce. Poutníků bylo požehnaně a věřím, že byli všichni spokojeni a naši „Osvěžovnu u Hasičů“ navštíví i v příštím roce.

V červnu jsme ještě Klimentku pomohli při jejich folklorním festiválku se zajištěním bezpečnosti u nafukovacích atrakcí.

První pololetí bylo opravdu nabité. Přišlo to pravé léto, prázdniny a dovolené a my jsme měli plné ruce práce. Čekaly nás OSLAVY. Prakticky nepřetržitě se řešila organizace, zvaní hostů a jiné organizační záležitosti, které vyvrcholily 31.srpna Oslavami 120. Výročí od založení SDH Osvětimany.

Začali jsme důstojně, mší svatou v kostele sv. Havla, která byla sloužena za náš sbor a naše rodiny. Po obědě začínal odpolední program. Sjeli se přátelé s okolních vesnic, spřátelené sbory z Buchlovic, Žeravic, Stříbrnic, Bratčic a Svatobořic-Mistřína, a také historická technika ze Střílek a Kudlovic.  V neposlední řadě naše pozvání přijal hejtman Zlínského kraje  pan Jiří Čunek, velitel stanice Uh. Hradiště J.V. Kučera, starosta OSH UH pan V. Holásek. Tito všichni se sjeli nejen u příležitosti našeho výročí, ale také kvůli největšímu zlatému hřebu celého odpoledne…

Oslavy začaly vyznamenáním zasloužilých členů, a to jak od našeho sboru, tak i okresního sdružení hasičů. Následně se představili ve své premiéře děti z dětského kroužku, a ukázali, co se ani ne za půl roku naučili.

Přichází zlatý hřeb odpoledne - po nekonečných, takřka třech letech příprav, dochází k nejočekávanějšímu okamžiku - příjezdu, předání a vysvěcení nové hasičské cisterny MAN. Krásnými proslovy pozdravili návštěvníky naši vzácní hosté, p. Vavřinec Černý cisternu vysvětil a starosta obce Aleš Pfeffer předal pomyslný klíč k užívání do rukou velitele jednotky Michala Mlčáka. Děkujeme všem, kteří se podíleli na financování (Ministerstvo vnitra, Zlínský kraj, Městys Osvětimany  a Obce Medlovice a Vřesovice). Po předání cisterny pokračovalo odpoledne ukázkami profesionálních hasičů z Uherského Hradiště, ukázky hašení v podání naší jednotky, ukázka zásahu historickou technikou sboru ze Střílek a ukázkou hašení hořícího oleje naší jednotkou. Celá akce se nesla ve znamení nádherného počasí, přátelského posezení, a to až do pozdních večerních hodin. Musíme poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli jak z našich řad, tak určitě zaslouží poděkování všichni ostatní, kteří nám s organizací i průběhem oslav pomáhaly – spolku Babule Vřesovice, za skvělou obsluhu v šenku, kterým pomohli manželé Petr a Eva Náplavovi s Radkem Náplavou a Vladimírem Hrdinou. Moc si Vaší pomoci vážíme.

Koncem září jsme uspořádali stejně jako každým rokem sběr železa. I letos toho bylo požehnaně a my Vám moc děkujeme.

Na přelomu podzimu a zimy začíná obodobí plesů a bálů. Jako vždy pomáháme ostatním spolkům v šenku s obsluhou dohledem a podobně. A zároveň se již připravujeme na náš Hasičský bál. Proběhne už jeho sedmý ročník a konkrétně se bude konat 18.1.2020. Moc se na Vás těšíme!

Přátelé, prožijte klidné Vánoce, užijte si pohodu a klid, do roku 2020 vkročte pravou nohou!!!


Za SDH Osvětimany 

Patrik Slovák


Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti