Historie Sboru dobrovolných hasičů v Osvětimanech

Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Osvětimanech spadají na konec 19. století. Dne 7. května 1899 se konala první ustavující schůze, která zvolila tyto funkcionáře: starostou byl zvolen František Mlčoch, náčelníkem bratr Hána, prvním podnáčelníkem Petr Náplava, druhým podnáčelníkem Karel Skřepek, jednatelem Josef Tichý a pokladníkem Jan Barnek. Zakládajících členů bylo celkem 30. Do funkce četařů byli zvoleni: Sylvestr Krmenec, Matouš Vintr, zbrojmistrem Libor Tesařík. Hned 18. května 1899 byla zakoupena ruční stříkačka a výzbroj pro 30 mužů, vše za cenu 1330 zlatých. Osvětimanský sbor byl přihlášen u X. župy Bzenecké. V roce 1902 byla založena hasičská knihovna a zakoupeno prvních 50 knih. Od roku 1903 byla organizace hasičů převedena pod 38. župu Kyjovskou. V roce 1911 byl sbor pověřen uspořádáním Župního sjezdu celého kyjovského okresu, což byla pro Osvětimany velká čest a sláva.


Do 1. světové války narukovalo celkem 14 členů a tři z nich zde padli: B. Březina, A. Širůčka a R. Kosíř. Po l. světové válce byl zvolen starostou hasičů Matouš Krmenec, po něm v roce 1927 se stal starostou Antonín Berka a od roku 1933 vykonával funkci starosty Cyril Palán. V roce 1933 byla zakoupena motorová stříkačka a k ní 40 metrů hadic. Na jaře 1938 byla zahájena stavba hasičské zbrojnice, protože stávající hasičské skladiště již nevyhovovalo. Ke konci roku byla hasičská zbrojnice slavnostně otevřena. V přízemí se nacházela garáž pro motorovou stříkačku, helmice, hadice a ostatní výzbroj. V prvním patře byla schůzovní místnost, sloužící jako klubovna a knihovna. Od padesátých let minulého století se ve vedení osvětimanských hasičů vystřídali tito předsedové: Štěpán Zlámal, Josef Gajda, Josef Kolaja, Oldřich Polešovský, Richard Blecha, Petr Vykoukal.

Ve funkci velitelů působili:

Petr Náplava, Svatopluk Šesták, František Vyšinka, Rudolf Březina, Luboš Něnička, Martin Vaculík, Dušan Frýza a Michal Mlčák.

Starostové SDH v Osvětimanech od roku 1990: 

Petr Vykoukal, Jaroslav Kachtík, od 2020 Pavel Klimek

Místostarostové SDH: 

Otakar Berka, Petr Vykoukal a Lubomír Geryšer.

Je třeba připomenout nejslavnějšího člena osvětimanských hasičů pana Františka Vyšinku. Byl nositelem nejvyšších hasičských vyznamenání na úrovni okresu, kraje i státu, obdržel Pamětní list sv. Floriána. V letech 1960 – 84 byl místopředsedou okresního výboru, v letech 1972 až 1984 i členem krajského svazu.


Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti